Aiseesoft

Végfelhasználói licencszerződés

Ez az EULA jogilag kötelező érvényű megállapodás az engedélyes végfelhasználó ("Végfelhasználó") és az Aiseesoft Studio, a program fejlesztője ("Aiseesoft") között, amely az Aiseesoft termékek (a "Szoftver") használatát szabályozza. A Szoftver telepítésével Ön beleegyezik abba, hogy köti a jelen szerződés feltételeit.

SZOFTVER TERMÉKLICENSE

A SZOFTVERT TERMÉKET szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi szerződések, valamint egyéb szellemi tulajdonról szóló törvények és szerződések védik. A SZOFTVER TERMÉK licencelt, nem értékesített, és kizárólag a licenc feltételei szerint használja fel Önnek. Az Aiseesoft Studio fenntartja az összes, kifejezetten az Ön számára nem biztosított jogot.

1. AZ ENGEDÉLY TÁMOGATÁSA

Ez az EULA a SZOFTVER TERMÉKRE vonatkozóan a következő jogokat biztosítja:
A regisztráció után visszavonható, személyes, nem kizárólagos és nem átruházható licencet kap a Szoftver telepítésére és aktiválására egy különálló számítógépen, kizárólag személyes és nem kereskedelmi használatra. Nem terjesztheti vagy teheti elérhetővé a Szoftvert olyan hálózaton keresztül, ahol több eszköz egyszerre használhatja, és semmilyen módon nem szolgáltathatja a Szoftvert több felhasználó számára, kivéve, ha előbb legalább az Aiseesoft-tól több TÖBB FELHASZNÁLÓ licencet vásárolt. Stúdió. A szoftver más személyekkel való megosztása vagy a szoftver tartalmának megtekintésére más személyek számára e licenc megsértése.

2. COPYRIGHT

A SZOFTVER TERMÉKEN és a SZOFTVER TERMÉKBEN található összes cím és szerzői jog (ideértve, de nem korlátozva a képeket, fényképeket, animációkat, videókat, audio, zenét és a SZOFTVER TERMÉKBEN beépített szöveget), a hozzájuk tartozó nyomtatott anyagok és a SZOFTVER TERMÉK bármely másolata az Aiseesoft Studio tulajdonában van. A SZOFTVERT TERMÉKET szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések rendelkezései védik. Ezért a SZOFTVER TERMÉKET úgy kell kezelnie, mint a többi szerzői joggal védett anyagot, és nem szabad eltávolítania vagy elrejtenie a szoftverből semmilyen tulajdonjogi értesítést, címkét vagy jelölést.

3. KORLÁTOZÁSOK

Lehet, hogy nem, és nem engedheti meg másoknak, hogy (a) a SOFTWARE TERMÉK objektumkódrészeinek forráskódját visszafordítsák, dekompilálják, dekódolják, visszafejtik, szétszerelik vagy bármilyen módon származtassák, kivéve, és csak annyiban, amennyiben az ilyen e korlátozás ellenére az alkalmazandó jog kifejezetten engedélyezi a tevékenységet; (b) a SZOFTVER TERMÉK módosítása, terjesztése vagy származékos munkái; (c) másoljon (másolatot készítsen, mint egy másolatot), terjesszen, nyilvánosan megjelenítsen, továbbítson, adjon el, béreljen, béreljen vagy más módon kiaknázza a SZOFTVERT.

4. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA.

- COVER CD
Az Aiseesoft Studio sokszorosítása és terjesztése (csak kiértékelő példány) a társított folyóiratok által kiadott különféle Cover CD-ken megengedett. A CD magazin másolatát azonban el kell küldeni az Aiseesoft Studio-nak.

- TERM
Ez a licenc addig érvényes, amíg megszűnik. A SOFTWARE TERMÉK megsemmisítésével bármikor felmondhatja azt, és annak minden példányát. Ez a licenc akkor is megszűnik, ha Ön nem tartja be a jelen Megállapodás bármelyik feltételeit. Ilyen felmondás esetén Ön beleegyezik abba, hogy megsemmisíti a SZOFTVER TERMÉKET az összes másolatával együtt.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

NEM GARANCIA

Az Aiseesoft Studio kifejezetten elutasítja a SZOFTVER TERMÉKRE vonatkozó bármilyen garanciát. A SZOFTVERT TERMÉKET és a kapcsolódó dokumentációt "olyan formájában" biztosítjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül, beleértve, korlátozás nélkül, a hallgatólagos garanciákat vagy a forgalmazhatóságot, az adott célra való alkalmasságot vagy a jogsértés hiányát. A SZOFTVER TERMÉK használatából vagy teljesítéséből származó teljes kockázat magára hárul.

ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha e megállapodás bármely rendelkezése törvényi vagy bírósági határozattal érvénytelennek vagy érvénytelennek minősül, a felek egyetértenek abban, hogy minden más, érvénytelennek vagy érvénytelennek nyilvánított rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

NEM KÖTELEZETTSÉGVETŐSÉG A KÁROSOKRA

Az Aiseesoft Studio vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem felelnek az esetleges károkért (ideértve korlátozás nélkül az üzleti nyereség elvesztéséért, az üzleti megszakításért, az üzleti információk elvesztéséért vagy bármilyen egyéb vagyoni veszteségért), amelyek a használat vagy a képtelenség használatából származnak. használja ezt az Aiseesoft terméket, még akkor is, ha az Aiseesoft Stúdiót értesítették az ilyen károk lehetőségéről.

KÜLÖNFÉLE

1. Az Aiseesoft Studio nem engedélyezi a SZOFTVER-TERMÉKünk felhasználását a helyi törvényeket sértő tevékenységek elvégzésére. Ha a SZOFTVERT TERMÉKET használja az illegális tevékenység elvégzéséhez, az ennek eredményeként a saját felelőssége lesz. Ha nem ért egyet ezzel az elemmel, kérjük, ne telepítse és / vagy ne használja a SZOFTVERT.

2. A végső értelmezést a belátásunk szerint hagyjuk el. Ha bármilyen kérdése van az EULA-val kapcsolatban, vagy ha bármilyen okból szeretne kapcsolatba lépni az Aiseesoft Stúdióval, kérjük, írjon support@aisesoft.com.

EGYÉB FELTÉTELEK

Az Aiseesoft Studio fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül módosítsa ezt a megállapodást, a vonatkozó törvény, szabályozás és üzleti stratégia megváltozása alapján. A módosított verziót honlapunkon teszik közzé. Ha nem ért egyet a megállapodásban szereplő feltételekkel, kérjük, hagyja abba a SZOFTVER TERMÉK használatát; úgy tekintjük, hogy folyamatos felhasználása elfogadja ezt a megállapodást.

Az Aiseesoft Stúdiónak joga van e megállapodás végleges értelmezésére és felülvizsgálatára a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.